SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

13.10.2016
Oznámenie o zmene alokačného mechanizmu na domácom bode
Spoločnosť Eustream oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce technické prekážky s implementáciou aukčného alokačného mechanizmu na webovej rezervačnej platforme spôsobujúce nemožnosť prideľovania prepravnej kapacity pre Domáci bod v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi prostredníctvom rezervačnej platformy, dočasne obnovuje alokačný princíp „first come first served“ a účastníci trhu si tak môžu rezervovať prepravnú kapacitu formou predloženia písomnej Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. Prevádzkového poriadku alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webových stránkach spoločnosti.

27.9.2016
Eustream dočasne zvyšuje prerušiteľnú kapacitu na výstupnom bode Budince
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu Eustream oznamuje zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom prepojovacom bode Budince. Eustream poskytne dodatočnú kapacitu v objeme 12 000 MWh / deň na obdobie štvrtého kvartálu 2016 (1.10.-31.12.2016).

Zajtra, 28.9.2016 o 12:00, bude dodatočná kapacita publikovaná na webovej stránke spoločnosti Eustream a bude dostupná prostredníctvom online rezervačnej platformy Eustream-u na zákazníckej zóne.

Všetci záujemcovia s platným rámcovým kontraktom a dostatočnou finančnou zábezpekou si môžu objednať kapacitu na základe princípu FCFS.


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     >
 


   
 
Webové stránky spoločnosti eustrem, a.s., používajú súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.