SPP EUSTREAM image
 

Aktuality

2.12.2016
Eustream oznamuje dočasné zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom bode Budince
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu Eustream oznamuje zvýšenie prerušiteľnej kapacity na výstupnom prepojovacom bode Budince. Eustream poskytne dodatočnú kapacitu v objeme 30 000 MWh / deň na obdobie prvého kvartálu 2017 (01.01. – 31.03.2017).

V pondelok, 05.12.2016 o 12:00, bude dodatočná kapacita publikovaná na webovej stránke spoločnosti Eustream a bude dostupná prostredníctvom online rezervačnej platformy Eustream-u na zákazníckej zóne.

Všetci záujemcovia s platným rámcovým kontraktom a dostatočnou finančnou zábezpekou si môžu objednať kapacitu na základe princípu FCFS.

23.11.2016
Konzultačný proces k Desaťročnému plánu rozvoja siete
Spoločnosť eustream, a.s. na základe § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.

Spoločnosť eustream, týmto predkladá „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026“ na konzultáciu.
Konzultačný proces k návrhu Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026 podlieha nasledovným pravidlám:

  1. Pripomienky sa zasielajú e-mailom na adresu transmission@eustream.sk 
  1. Lehota  pre zaslanie pripomienok je do 29 . novembra 2016 do 18:00. 
  1. Pripomienky musia byť zaslané v slovenskom jazyku vo forme: pripomienka, zdôvodnenie pripomienky a návrh na zapracovanie pripomienky. 
  1. Lehota pre vysporiadanie pripomienok bude stanovená v závislosti od množstva obdržaných pripomienok. 


<     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     >
 


   
 
Webové stránky spoločnosti eustrem, a.s., používajú súbory cookies. Prehliadaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.