SPP EUSTREAM image
 

Základné ekonomické ukazovatele

 
 
eustream, a.s. 
Základné ekonomické ukazovatele za rok 2013 
(k 31. decembru 2013)
v mil. eur
Aktíva 3 653,79
Výnosy z predaja služieb 696,98
Zisk pred zdanením 406,14
Zamestnanci 877