SPP EUSTREAM image
 

Základné ekonomické ukazovatele

eustream, a.s.

Základné ekonomické ukazovatele za rok 2015 
(k 31. decembru 2015)
v mil. eur
Aktíva 3 074,34
Výnosy z predaja služieb 776,37
Zisk pred zdanením 559,81
Zamestnanci 748